Sfânta Manastire Nicula

Sfânta Manastirea Nicula este cunoscută ca unul dintre cele mai vechi aşezăminte monahale din spaţiul românesc – 1552; şcoală pentru „grija sufletelor şi învăţătura pruncilor” – 1659; centru de spiritualitate şi cultură prin: Icoana făcătoare de minuni, pelerinaj şi pictura pe sticlă – 1699.

În anul 1326, Nicula era o pădure, în care s-a nevoit pustnicul ortodox Nicolae, cel care împrumută numele său pădurii, satului şi mânăstirii. Prima mărturie istorică ce atestă aşezarea monahală este legată de prezenţa unei biserici de lemn, stil maramureşan, cu hramul „Sfânta Treime”, datată 1552. Între 1712-1714 biserica se reînnoieşte, dar va cădea pradă unui incendiu în 1973, fiind înlocuită cu o biserică de lemn, datând din secolul XVII, strămutată aici din cătunul Năsal – Fânaţe.

La 1659 este nu numai chinovie monahală, ci şi şcoală „împărătească” unde învăţau copiii din satele dimprejurul mânăstirii, călugărilor revenindu-le şi misiunea de dascăli.

Începând cu 15 februarie 1699, Nicula iese din anonimat, devenind unul dintre celebrele locuri alese de Maica Domnului. Icoana ei, pictată de preotul ortodox Luca din Iclod în anul 1681, avea să plângă timp de 26 de zile, ca o prevestire a tristelor evenimente ce vor avea loc în jurul anului 1700, atât pentru viaţa monahală, cât mai ales pentru întreaga Ortodoxie românească din Transilvania. Din acest moment Maica Domnului va deveni nădejdea izbăvirii din robie, boli şi nevoi, credincioşii obişnuindu-se a veni în pelerinaj, an de an, pe jos, cu prapuri, cântând: „Am venit Măicuţă să ne mai vedem, să-ţi spunem necazul care-l mai avem!”

Plângerea icoanei va da naştere picturii pe sticlă, meşteşug călugăresc învăţat şi de săteni, Nicula devenind astfel prima şcoală de acest fel din ţara noastră. Această tradiţie este păstrată şi astăzi cu sfinţenie de către monahi, adăugând şi pe cea a picturii bizantine pe lemn.

Biserica de zid s-a construit în perioada 1875-1879-1905, iar pictura interioară s-a realizat în tempera de prof. Vasile Pascu în 1961. Iconostasul care o împodobeşte este sculptat în lemn de tei de Samuil Keresteşiu din Tăşnad la 1938 şi are în centru Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Prin forma sa solară, iconostasul este unicat şi de o rară frumuseţe.

Stăreţia a fost construită între 1978 – 1989. Ea adăposteşte un paraclis cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” şi o importantă colecţie de icoane vechi, pictate pe sticlă şi pe lemn, precum şi o colecţie de cărţi vechi de cult printre care şi „Cazania” mitropolitului Varlaam, tipărită în anul 1643.

Anul 2001 marchează istoric Mânăstirea prin intervenţia Arhiepiscopului Bartolomeu al Clujului, care rectitoreşte aşezământul monahal, reorganizându-l urbanistic şi, împreună cu obştea călugărească, demarând construcţia de noi edificii: Biserică, Casă de creaţie, Centru de studii patristice, Corp administrativ, Arhondaric şi Clopotniţă. S-a reuşit, până în prezent, edificarea Casei de creaţie, ce cuprinde reşedinţa arhiepiscopului, biblioteca și atelierul de pictură. Biserica mânăstirii este în faza de finisaj, atât la lucrările interioare cât și exterioare, de asemenea și Centrul de studii patristice.

Obştea de monahi, treizeci la număr, se nevoieşte cu timp şi fără timp, prin rugăciune şi muncă, asemeni Maicii Sfinte, întru chemarea Mântuitorului Hristos: „Cel ce voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze!”

text prezentare: Arhim. Andrei Coroian, Stareţul Sfintei Manastiri Nicula

fotografii: Obiectiv Ortodox

Această prezentare necesită JavaScript.

© Copyright:

Fotografiile publicate pe acest blog, cu exceptia celor preluate de pe alte siteuri, nu pot fi publicate fara acordul si/sau instiintarea realizatorilor OBIECTIV ORTODOX.  Fotografiile pot fi preluate numai pentru a fi utilizate in scopuri pozitive.  Fotografiile pot fi preluate cu o instiintare ulterioara a realizatorilor si cu specificarea sursei fotografiei, OBIECTIV ORTODOX.

https://i0.wp.com/i1107.photobucket.com/albums/h400/doarortodox/grafice/Obiectiv-Ortodox.jpg

Publicitate

Schitul Păltiniș

Această prezentare necesită JavaScript.

În frumoasa și de Dumnezeu binecuvântata Țară a Transilvaniei, cu munți înalți acoperiți cu imense păduri de brazi, se află un loc așezat și retras departe de zgomotul lumii: Stațiunea Păltiniș, care a fost inaugurată în anul 1894, prima stațiune montană din țară și la cea mai înaltă altitudine, 1450 m. Denumirea inițială a fost de Hohe Rinne în germană și Păltiniș în română, după izvorul Păltiniș, afluent al Râului Mare.

Climatul alpin, cu bogat conținut de ozon, a dus la dezvoltarea rapidă a Stațiunii Păltiniș. Se află la 35 Km de Sibiu, în prezent beneficiază de pârtii de schi amenajate, teleschi și telescaun, care funcționează în regim permanent.

La intrarea în Stațiunea Păltiniș din munții Cibinului, pe partea stângă a șoselei la o distanță de aproximativ 300 m, în pădurea cu brazi, la altitudinea de peste 1350 m, se zărește Schitul Păltiniș, înființat între 1925-1927 de către marele mitropilit al Ardealului Dr. Nicolae Bălan.


Începând cu anul 1975, în impul mitropolitului Nicolae Mladin, s-au început lucrările de restaurare la biserică, continuate până în anul 1975, sub îndrumarea mitropolitului Antonie Plămădeală (1982-2005). În anul 1985 s-a pictat pentru pirma dată biserica în frescă de către pictorul Ovidiu Preoțescu. În anul 1997 s-a refăcut acoperișul din șindrilă la biserică și clopotniță, precum și alte lucrări de restaurare, cu ajutorul credincioșilor.

În fața bisericii, tot din anul 1927 se află Casa Călugărilor, care are trei chilii și o mică bucătărie.

Din anul 1987, 6 decembrie, lângă biserică se află mormântul marelui filosof român Constantin Noica. Locul pentru mormânt a fost ales și trasat chiar de mitropolitul dr. Antonie Plămădeală, care a oficiat slujba înmormântării. Filosoful Constantin Noica a locuit în stațiunea Păltiniș ultimii doisprezece ani din viață. El și-a dorit să fie înmormântat la Schitul Păltiniș. Constantin Noica a creat Școala de la Păltiniș, mișcare filosofică și culturală de mare importanță.

Biserica cu hramul „Schimbarea la Față a Domnului” este construită din lemn de brad și acoperită cu șindrilă, al cărui stil se armonizează cu brazii ce se ridică spre înaltul cerului, constituie o adevărată oază duhovnicească pentru toți credincioșii care își poartă pașii pe aceste plaiuri de o rară frumusețe.

Spre platoul mai ridicat cu brazi, la o mică distanță de biserică se află clopotnița cu două clopote de bronz, turnate în anul 1927.

Schitul Păltiniș aparține de Arhiepiscopia Sibiului și are o mică obște care se străduiește cu smernie și cu răbdare să slujească și să ducă mai departe tradiția: “Muncește și te roagă!”

text prezentare: Schitul Păltiniș

fotografii: Obiectiv Ortodox

© Copyright:

Fotografiile publicate pe acest blog, cu exceptia celor preluate de pe alte siteuri, nu pot fi publicate fara acordul si/sau instiintarea realizatorilor OBIECTIV ORTODOX.  Fotografiile pot fi preluate numai pentru a fi utilizate in scopuri pozitive.  Fotografiile pot fi preluate cu o instiintare ulterioara a realizatorilor si cu specificarea sursei fotografiei, OBIECTIV ORTODOX.

https://i0.wp.com/i1107.photobucket.com/albums/h400/doarortodox/grafice/Obiectiv-Ortodox.jpg

Mitropolitul Ardealului Andrei Şaguna

43140

Viaţa

Mitropolitul Andrei Şaguna (1808-1873) a fost cel mai mare ierarh al Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, în decursul secolului XIX.

Acest ierarh s-a născut la Mişcolţ, la 20 decembrie, 1808, din părinţi macedo-români, anume Naum şi Anastasia. După ce termină şcoala greco- valahă din oraşul natal, urmează gimnaziul, apoi dreptul şi filosofia la Budapesta şi în cele din urmă studiază teologia ortodoxă în oraşul Vârşeţ din Banatul sârbesc.

Biserica romaneasca VarsetBiserica românească dedicată Mântuitorului Iisus Hristos, Vârşeţ, Serbia

În anul 1833 este tuns în monahism la Mitropolia din Carloviţ, cu numele de Andrei, fiind hirotonit apoi diacon şi preot. Astfel, din tinereţe îşi închină viaţa lui Hristos. În anul 1842 ajunge profesor la Seminarul Teologic din Vârşeţ, apoi devine egumen la mănăstirile sârbeşti Hopovo şi Covil. În anul 1846 este numit vicar general al Episcopiei Sibiului, iar în aprilie, 1848, este ales şi hirotonit episcop al Ardealului. După 16 ani de rodnică activitate bisericească, culturală şi naţională, în anul 1864, episcopul Andrei Şaguna ajunge mitropolit al Ardealului şi părinte duhovnicesc al tuturor românilor de peste Carpaţi, pe care îi păstoreşte încă nouă ani de zile.

În anul 1873 îşi dă sufletul în mâinile Domnului şi este îngropat lângă biserica din comuna Răşinari-Sibiu.

Sremsk CarlovicPalatul Mitropolitan şi Catedrala din Sremski Carloviţ, Serbia

21287 1Catedrala Mitropolitana Sf. Treime Sibiu

Continuă lectura