Mănăstirea Surpatele

Mânăstirea Surpatele cu hramul „Sfânta Treime”, se află situată în comuna Frânceşti, satul Surpatele, judeţul Vâlcea, la 12 km de gara Băbeni şi la 3 km de mânăstirea ,,Dintr-un Lemn”.

Manastirea-Surpatele

Biserica a fost înălţată de logofătul Tudor Drăgoescu şi fratele său Stanciu, feciorii lui Popa Frîncu, la începutul secolului al XVI-lea (Pr. D. Bălaşa), refăcută de boierii Buzeşti şi reparată în secolul al XVII-lea. Între anii 1703-1706, biserica a fost reconstruită din zid de doamna Marica Brâncoveanu, fiind şi pictată. Mai târziu, în 1815 a fost reparată şi repictată de zugravul Gheorghe Gherontie din Hurezi.

RotationofManSurpatele2copy (1)

În anul 1872 mânăstirea a fost închisă cultului din cauza stadiului de ruină în care ajunsese, monahiile fiind mutate la mânăstirea „Dintr-un Lemn”, fiind restaurată între anii 1927-1935, de către Comisiunea Monumentelor Istorice (cele 17 chilii actuale au fost făcute prin stăruinţa stareţei Varvara Predescu).

ManSurpatelecopy

ManSurpatele11

ManSurpatele9Biserica este dotată cu o catapeteasmă frumos sculptată, ca şi uşile în stil brâncovenesc. Pe pereţi se găsesc pictate chipurile voievozilor care au ctitorit sfântul lăcaş şi un tablou mai rar întâlnit în iconografia Continuă lectura

Publicitate