Mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus

Manastirea Sambata de Sus (9)Manastirea Sambata de Sus (31)Înainte de a ne apleca asupra studiului propus, suntem datori să facem o scurtă prezentare a lăcaşului de cult cu o incursiune rapidă prin istoria locului, marcând etapele mai importante care au determinat evoluţia acestuia în timp.

Manastirea Sambata de Sus (8)Manastirea Sambata de Sus (10)Viaţa monahală făgărăşeană, aşa cum o cunoaştem astăzi pe baza informaţiilor din secolul al XVIII-lea, s-a dezvoltat pe fundamentul unor vechi aşezări mănăstireşti ce au apărut în peisajul ecleziastic local, încă din primii ani ai pătrunderii creştinismului pe aceste meleaguri. Susţinute în permanenţă de boierimea locală, iar mai târziu de domnii Ţării Româneşti, aceste centre au avut o influenţă covârşitoare asupra întregii zone, dovedindu-se prin activitatea lor a fi importante puncte de legătură între românii de pe cele două laturi ale Carpaţilor.

Manastirea Sambata de Sus (29)Sf Constantin Brancoveanu mozaicSpre deosebire de ctitoriile impunătoare din ţările româneşti vecine, unde viaţa monahală s-a bucurat de atenţia constantă a păturii înstărite a populaţiei, în Ţara Făgăraşului, cu excepţia Mânăstirii Voievodului Constantin Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, mânăstirile şi schiturile au fost ridicate din evlavia şi dărnicia călugărilor, preoţilor şi a credincioşilor de aici. De aceea majoritatea au fost aşezări modeste, localizate în apropierea satelor, cu o bisericuţă şi o casă ţărănească în jur, construite în general din lemn, arareori din piatră sau cărămidă, în care vieţuiau câţiva călugări, uneori şi călugăriţe bătrâne. În apropierea unor sate existau uneori câte două sau mai multe aşa-numite impropriu mânăstiri, în realitate fiind doar simple schituri.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAManastirea Sambata de Sus (32)Manastirea Sambata de Sus (25)Manastirea Sambata de Sus (22)Fiind lipsite de domeniile considerabile, caracteristice în alte zone, ele au ocolit aproape în întregime interesul documentelor de dinaintea secolului al XVIII-lea, rămânând în conul de umbră creat de neimplicarea lor în segmentele social-economice ale vieţii provinciei .

Manastirea Sambata de Sus (30)Amintite într-un mare număr de documente în sec. al XVIII-lea, ele apar în hotarele a 27 de sate, uneori chiar mai multe în cadrul aceleiaşi aşezări. Continuă lectura

Publicitate

Schitul Păltiniș

Această prezentare necesită JavaScript.

În frumoasa și de Dumnezeu binecuvântata Țară a Transilvaniei, cu munți înalți acoperiți cu imense păduri de brazi, se află un loc așezat și retras departe de zgomotul lumii: Stațiunea Păltiniș, care a fost inaugurată în anul 1894, prima stațiune montană din țară și la cea mai înaltă altitudine, 1450 m. Denumirea inițială a fost de Hohe Rinne în germană și Păltiniș în română, după izvorul Păltiniș, afluent al Râului Mare.

Climatul alpin, cu bogat conținut de ozon, a dus la dezvoltarea rapidă a Stațiunii Păltiniș. Se află la 35 Km de Sibiu, în prezent beneficiază de pârtii de schi amenajate, teleschi și telescaun, care funcționează în regim permanent.

La intrarea în Stațiunea Păltiniș din munții Cibinului, pe partea stângă a șoselei la o distanță de aproximativ 300 m, în pădurea cu brazi, la altitudinea de peste 1350 m, se zărește Schitul Păltiniș, înființat între 1925-1927 de către marele mitropilit al Ardealului Dr. Nicolae Bălan.


Începând cu anul 1975, în impul mitropolitului Nicolae Mladin, s-au început lucrările de restaurare la biserică, continuate până în anul 1975, sub îndrumarea mitropolitului Antonie Plămădeală (1982-2005). În anul 1985 s-a pictat pentru pirma dată biserica în frescă de către pictorul Ovidiu Preoțescu. În anul 1997 s-a refăcut acoperișul din șindrilă la biserică și clopotniță, precum și alte lucrări de restaurare, cu ajutorul credincioșilor.

În fața bisericii, tot din anul 1927 se află Casa Călugărilor, care are trei chilii și o mică bucătărie.

Din anul 1987, 6 decembrie, lângă biserică se află mormântul marelui filosof român Constantin Noica. Locul pentru mormânt a fost ales și trasat chiar de mitropolitul dr. Antonie Plămădeală, care a oficiat slujba înmormântării. Filosoful Constantin Noica a locuit în stațiunea Păltiniș ultimii doisprezece ani din viață. El și-a dorit să fie înmormântat la Schitul Păltiniș. Constantin Noica a creat Școala de la Păltiniș, mișcare filosofică și culturală de mare importanță.

Biserica cu hramul „Schimbarea la Față a Domnului” este construită din lemn de brad și acoperită cu șindrilă, al cărui stil se armonizează cu brazii ce se ridică spre înaltul cerului, constituie o adevărată oază duhovnicească pentru toți credincioșii care își poartă pașii pe aceste plaiuri de o rară frumusețe.

Spre platoul mai ridicat cu brazi, la o mică distanță de biserică se află clopotnița cu două clopote de bronz, turnate în anul 1927.

Schitul Păltiniș aparține de Arhiepiscopia Sibiului și are o mică obște care se străduiește cu smernie și cu răbdare să slujească și să ducă mai departe tradiția: “Muncește și te roagă!”

text prezentare: Schitul Păltiniș

fotografii: Obiectiv Ortodox

© Copyright:

Fotografiile publicate pe acest blog, cu exceptia celor preluate de pe alte siteuri, nu pot fi publicate fara acordul si/sau instiintarea realizatorilor OBIECTIV ORTODOX.  Fotografiile pot fi preluate numai pentru a fi utilizate in scopuri pozitive.  Fotografiile pot fi preluate cu o instiintare ulterioara a realizatorilor si cu specificarea sursei fotografiei, OBIECTIV ORTODOX.

https://i0.wp.com/i1107.photobucket.com/albums/h400/doarortodox/grafice/Obiectiv-Ortodox.jpg

Mănăstirea Dejani

Această prezentare necesită JavaScript.

Aşezată în Munţii Făgăraşului, la o distanţă de 21 km de Făgăraş, Mănăstirea de la Dejani, judeţul Braşov, constituie o oază de linişte,rugăciune şi binecuvântare pentru toţi credincioşii care îşi îndreaptă paşii aici. Reconstruită după anul 1989 pe temelia vechii mănăstiri distruse degeneralul Bucow, în anul 1761, Mănăstirea Dejani se înalţă la o altitudine de aproximativ 860 m, altitudine asemănătoare Muntelui Tabor, iar datorită hramului paraclisului, „Schimbarea la Faţă“, şi a celor trei lăcaşuri de închinăciune de aici, mănăstirea îşi merită pe deplin denumirea de „Taborul Ţării Făgăraşului“.

Transilvania celor 170 de mănăstiri

Documentele istorice menţionează faptul că în Transilvania istorică existau aproximativ 170 de mănăstiri şi schituri, unele dintre ele ridicate în secolele XIV-XV. „Apogeul“ monahismului românesc din Transilvania dar, din păcate, şi „declinul“ său sau dispariţia lui, s-a produs în secolul al XVIII-lea, în urma acţiunilor nefericite ordonate de generalul austriac Nikolaus Adolf von Buccow, dar şi a măsurilor luate de împăratul Iosif al II-lea împotriva tuturor mănăstirilor. Urmarea acestor acţiuni distructive a fost aceea că un număr apreciabil de tineri şi tinere din Transilvania, în dorinţa de a intra în monahism, mai ales cei din zonele sudice, şi-au îndreptat paşii spre mănăstirile din Ţara Românească şi Moldova. Unii dintre călugării şi călugăriţele din Transilvania au pus bazele unor noi aşezăminte monahale, la Suzana, Stânişoara, Cocoş şi altele.

„Pe la obârşiile văilor celor mai frumoase exista câte o mănăstire“

Într-o scrisoare trimisă episcopului Andrei Şaguna de către Vasile Maxim se afirmă că „aici, în Ţara Făgăraşului, mai la toate satele de sub poalele munţilor Făgăraşului a fost pe la obârşiile văilor celor mai frumoase câte o mănăstire de călugări… şi urmele se văd şi numirile mănăstirilor se menţin până astăzi“. După informaţiile istoricului bisericesc Ştefan Meteş, în Ţara Făgăraşului exista un număr relativ mare de aşezăminte monahale, aproximativ 38. Printre acestea se numără şi Mănăstirea Dejani, distrusă de generalul Bucow, dar reînfiinţată după anul 1989.

Vechea Mănăstire de la Dejani

Actualul părinte stareţ al Mănăstirii Dejani, Ieromonahul Varlaam Nechifor, ne-a declarat că „nu se ştie cu exactitate anul şi ctitorul mănăstirii noastre, mai ales că documentele care amintesc de această aşezare monahală fie au ars, fie au fost puţine. Însă, prin voia lui Dumnezeu, s-a găsit temelia vechii biserici care exista aici, a fântânii, a clopotului datat din anul 1320, dar şi a unei icoane a Sfântului Ierarh Nicolae“.

În tradiţia locului se mai păstrează însă până astăzi unele toponime, precum „Poiana Mănăstirii“ sau „Pârâul Mănăstirii“. Date despre existenţa mănăstirii avem din anul 1748, când aici vieţuiau un preot călugăr Ioan şi două măicuţe, mănăstirea fiind arsă în anul 1761 de generalul Bucow. Un alt reprezentat al vieţii monahale de la Dejani a fost şi Isaia Eşeanul, care înainte de călugărie se numea „popa Ion ot Iaş“, un sat din zonă, după cum el însuşi se semna, la 1 martie 1719, pe o Evanghelie tipărită la Bucureşti şi dăruită de el Mănăstirii Dejani. Evanghelia, precum şi un Apostol, tipărit tot la Bucureşti în anul 1683, dăruit tot de Isaia „din Iaşu, subt Făgăraş“, au fost salvate şi au ajuns în comuna Iaşi din apropierea mănăstirii. S-a consemnat şi faptul că episcopul Inochentie al Râmnicului a dăruit un Triod, tipărit la Râmnic în anul 1773, Schitului Dejani. Un alt preot cunoscut că s-a călugărit aici la Dejani este şi Daniel, cunoscut înainte ca preotul Dănilă din satul Dejani. Numele acestuia, ca şi al lui Isaia sunt menţionate pe un Octoih slavon tipărit la Lvov, în anul 1640. De asemenea, este cunoscut şi numele altor vieţuitori din această mănăstire, monahii Augustin şi Ioanichie.

Vatră veche, zidire nouă

Până în anii 1940, pe locul mănăstirii distruse se mai păstrau câteva urme de ziduri, ca mărturie neclintită a existenţei acestui aşezământ monahal. La aceste ruine veneau credincioşii împreună cu preoţii, rugându-se pentru vremuri mai bune. Ierodiaconul Chiril Socaciu ne-a declarat că „aşa se explică faptul că sub regimul comunist instaurat după 1944, pentru a distruge orice urmă a mănăstirii, locul a fost plantat cu brazi, aşa încât locul să fie mai greu accesibil. Dar, în sufletele credincioşilor din Ţara Făgăraşului, amintirea a rămas vie, aşteptând doar momentul în care visul putea deveni realitate. Momentul a sosit în anul 1989, când un preot originar din satul Dejani, anume Aurel Popa, participant la revolta făgărăşenilor împotriva regimului comunist, a preluat iniţiativa construirii mănăstirii“.

Sub conducerea acestuia s-a format mai apoi un „grup de iniţiativă“ care a mers în „poiana mănăstirii“, unde a reuşit să descopere temelia vechii bisericuţe. Aceasta avea lungimea de 9 metri şi 4, 5 m lăţime, cu absidă în dreptul altarului.

Stareţul mănăstirii, Ieromonahul Varlaam, ne-a împărtăşit câteva crâmpeie din începutul greu al construirii lăcaşului de închinare: „Am venit aici 4 monahi, prin stăruinţa Preasfinţitului Serafim Făgărăşanul, pe atunci episcop-vicar la Sibiu, de la Schitul Sihla. Împreună cu credincioşii şi cu părintele Ioan Ciocan, protopop al Făgăraşului, am început în anul 1994 construcţia necesarei bisericii. Au fost vremuri grele, dar, cu ajutorul Domnului şi al Maicii Domnului, iată-ne ajunşi astăzi cu biserica terminată, cu un paraclis nou şi un corp mare de chilii“.

Biserica mare – construită în 36 de zile

Ca un gest ocrotitor, construcţia bisericii mari a mănăstirii a fost ridicată pe locul vechii bisericuţe. Construcţia ei a durat 36 de zile şi a fost realizată de cunoscutul meşter de biserici, Petru Ciornei, din Vatra Moldoviţei, judeţul Suceava, împreună cu o echipă de 13 muncitori. Biserica nouă este construită din lemn, rezultat din defrişarea locului unde a existat înainte mănăstirea, şi are formă trilobată cu lungimea de 21 m, o lăţime în dreptul absidelor de 15 m, iar în pronaos – de 7 m. Înălţimea turlei de pe naos este de 19 m. S-au confecţionat apoi cele necesare: mobilier, strane, iconostas, vase liturgice şi altele. Biserica a fost împodobită cu pictură în anul 1998 de către pictorul Dorel Beşleagă din Tălmaciu, Sibiu. Pe latura de sud a complexului monahal a fost ridicat un corp de chilii în stil brâncovenesc, remarcabile fiind şirurile de coloane, unite cu ajutorul arcelor. În partea de vest a acestui corp de chilii a fost construit un monumental turn-clopotniţă.

Momentul aşteptat, târnosirea bisericii mari

În anul 2000, în ziua de prăznuire a unuia dintre hramurile mănăstirii, „Acoperământul Maicii Domnului“, biserica a fost sfinţită de către Preasfinţitul Părinte Visarion Răşinăreanul, Episcop-Vicar pe atunci al Arhiepiscopiei Sibiului, actualul Episcop al Tulcii, înconjurat de un impresionant sobor de preoţi şi diaconi şi o mulţime de credincioşi. În anul 2003, vlădica Visarion pune şi piatra de temelie a paraclisului de iarnă al mănăstirii, cu hramul „Schimbarea la Faţă a Domnului“, o adevărată capodoperă arhitecturală şi picturală, care se finalizează în anul 2006. Anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, acesta va fi sfinţit la 1 octombrie. Pictura acestuia, executată în stil bizantin şi în tehnica frescă, a fost executată cu multă măiestrie de către pictorii Sahlean Constantin şi Dumitru Ion.

Obiecte şi lucruri de la vechea mănăstire

De la vechea mănăstire s-a păstrat o icoană din fosta catapeteasmă, reprezentând pe Sfântul Ierarh Nicolae, icoană care a fost păstrată în satul Dejani, şi, de asemenea, clopotul cel mic, datat de la 1320, care este montat în clopotniţa mănăstirii.

În anul 1990 s-a descoperit şi fântâna veche. Fiind nevoie de o fântână, călugării împreună cu credincioşii au săpat într-un loc unde bănuiau ei că ar fi apă. Prin puterea lui Dumnezeu, s-a săpat pe locul vechii fântâni. După un metru de săpături s-a ajuns la vechea fântână, care era intactă. Probabil, în decursul timpului, a existat o alunecare de teren, fapt care a dus la astuparea ei. Fântâna are 9 m adâncime, iar când a fost curăţată a fost necesară îndepărtarea unui strat de 4 m de mâl. Redescoperirea fântânii, a temeliei de la biserică, precum şi existenţa clopotului şi a icoanei Sfântului Nicolae de la vechea mănăstire sunt apreciate ca o binecuvântare de la Dumnezeu, adevărate minuni care aduc o mărturie clară despre existenţa aici a Mănăstirii Dejani.

Icoana făcătoare de minuni şi racla cu sfintele moaşte

Astăzi biserica mănăstirii adăposteşte o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, în jurul căreia s-au petrecut multe întâmplări miraculoase. Este cunoscut, spre exemplu, cazul unei femei din municipiul Făgăraş, care, fiind bolnavă şi urmând a fi operată, a venit aici şi s-a rugat cu credinţă la icoana Maicii Domnului, iar când a fost internată s-a ajuns la concluzia că operaţia nu mai era necesară.

De asemenea, prin rânduiala lui Dumnezeu, în mănăstire se află părticele din moaştele sfinţilor 40 de mucenici din Gaza Palestinei şi a sfinţilor mucenici Prov, Tarah şi Andronic.

Mănăstirea Dejani îşi merită pe drept titulatura de „Taborul Ţării Făgăraşului“, datorită înălţimii la care este aşezată, asemănătoare Muntelui Tabor, 860 m, a hramului paraclisului – „Schimbarea la Faţă a Domnului“ – şi a existenţei celor 3 lăcaşuri de închinare asemănătoare celor trei colibe dorite de Sfântul Apostol Petru la „Schimbarea la Faţă a Domnului.

Astăzi, obştea mănăstirii este formată doar din 6 vieţuitori. Slujbele de noapte, ospitalitatea şi sfaturile date fac din Mănăstirea Dejani cu adevărat o oază de viaţă duhovnicească la care se adapă credincioşii dornici de mântuire.

text: Taborul Ţării Făgăraşului, Mănăstirea Dejani

© Copyright:

Fotografiile publicate pe acest blog, cu exceptia celor preluate de pe alte siteuri, nu pot fi publicate fara acordul si/sau instiintarea realizatorilor OBIECTIV ORTODOX.  Fotografiile pot fi preluate numai pentru a fi utilizate in scopuri pozitive.  Fotografiile pot fi preluate cu o instiintare ulterioara a realizatorilor si cu specificarea sursei fotografiei, OBIECTIV ORTODOX.

https://i0.wp.com/i1107.photobucket.com/albums/h400/doarortodox/grafice/Obiectiv-Ortodox.jpg

Schitul rupestru şi Schitul „Sf. Ierarh Nectarie” de la Șinca Veche (Brasov)

Această prezentare necesită JavaScript.

tur virtual Şinca Veche

localizare HARTA SATELIT

ŞINCA NOUĂ

joi, 16 iulie 2009 (http://apostolatintarafagarasului.blogspot.com)

Pe locul unei vechi vetre monahale se ridică o nouă mănăstire, cu sprijinul localnicilor inimoşi. Sihăstria unde au fost începute lucrările a fost vizitată duminică, 5 iulie 2009, de către Preasfinţitul Andrei Făgărăşeanul.

Şinca Nouă a avut mai multe aşezăminte monahale. Chiar localnicii, când au fugit din Şinca Veche, pentru că nu doreau să accepte trecerea forţată la greco-catolicism, şi au înfiinţat localitatea Şinca Nouă, au găsit mângâiere duhovnicească la unul dintre ele. De aceea, parcă au păstrat adânc în sufletele lor dorul de mănăstire. Iată că, după veacuri de aşteptare, visul le este împlinit: la şapte kilometri de sat, pe locul unui alt vechi aşezământ dispărut în urma prigoanei pusă în aplicare de generalul Buccow, au fost descoperite de curând ruinele unei biserici de piatră, împodobită cu pictură în frescă. În acest loc, unde slujirea a fost întreruptă de atâta vreme, se ridică astăzi schitul cu hramul „Duminica Sfinţilor Români“. Stareţul aşezământului este Părintele Matei Bilauca, care va sluji aici împreună cu obştea de călugări ce a vieţuit până nu demult la Şinca Veche.
Locul unde se ridică clădirea care va adăposti câteva chilii şi un paraclis a fost vizitat în după-amiaza zilei de duminică, 5 iulie, de către Preasfinţitul Andrei, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. Drumul de munte, anevoios şi îngust, le-a amintit vizitatorilor de Muntele Athos şi de alte sihăstrii greu accesibile. Frumuseţea răcoroasă a pădurii ne-a mai estompat din emoţiile călătoriei, pentru care ar fi fost mai potrivit un tractor (cu care se parcurge în mod obişnuit distanţa până la mănăstire) sau o maşină de teren. Liniştea şi frumuseţea locului, nu degeaba ales în vechime pentru mănăstire, ne-au şters însă cu totul din inimă îngrijorările. Aflate în binecuvântata pauză duminicală, lucrările ne-au făcut să apreciem binecuvântarea locului, dar şi să înmulţim rugăciunea pentru cei care s-au implicat în reînvierea vetrei monahale, pentru că munca se vesteşte a fi lungă şi anevoioasă. Ceea ce pare însă greu pentru oameni, se plineşte uşor cu ajutorul Domnului şi cu iubirea omului, de care au dat dovadă din plin sătenii din Şinca Nouă, în frunte cu primarul lor, Dumitru Flucuş, şi părintele paroh Sorin Suciu.
Dacă doriţi să vă faceţi parte a ctitoriei acestui nou (şi vechi în acelaşi timp) aşezământ monahal, puteţi face acest lucru contribuind, din puţinul fiecăruia, la ridicarea lui. Contul care vă stă la dispoziţie este deschis la Banca Românească, sucursala Făgăraş:
Schitul „Duminica Tuturor Sfinţilor”
RO 79 BRMA 0082 0292 1630 0000

Natalia Corlean

CALEA SFINTILOR

Sfinţii sunt prietenii lui Dumnezeu.
Sfinţii sunt prietenii oamenilor, mijlocitori între oameni şi Dumnezeu.
În sfinţi se odihneşte Dumnezeu.
Prin sfinţi şi prin oameni lucrează Dumnezeu asupra oamenilor, cu oameni şi pentru oameni.
Sfinţii, pentru rugăciunile noastre intermediază între noi şi Dumnezeu, iar Dumnezeu pentru rugăciunile sfinţilor se milostiveşte şi ne ajută.
Orice gând adresat lui Dumnezeu sau sfinţilor poate deveni rugăciune.
Să nu credeţi că dacă nu ajungeţi să vă închinaţi şi să sărutaţi sfintele moaşte ale unui sfânt, nu veţi fi ajutat de sfântul respectiv!
Sfinţii te ajută dacă te închini icoanei lor. Te ajută, dacă citeşti acatistul lor. Te ajută, dacă citeşti sau cânţi paraclisul lor. Sfinţii te ajută dacă te rogi lor.
Dacă te-ai afla în pustie sau în vârf de munte sau pe mare departe şi n-ai avea la tine, nici moaşte, nici icoană, nici acatist sau paraclis, dar ai avea rugăciune sinceră, fierbinte, din inimă curată, orice ai cere ţi s-ar da, căci dintre toate, cele mai puternice sunt lacrima şi genunchiul plecat.

Să ne ţinem în legătură cu sfinţii, să păstrăm calea deschisă prin gând şi rugăciune, să-i cinstim pe sfinţi, să-i rugăm şi să le mulţumim şi nu va mai fi nevoie de nimic altceva.
Dacă n-ai credinţă, dacă n-ai smerenie şi inimă curată, atingerea de sfintele moaşte poate deveni chiar dăunătoare, te poate nelinişti, te poate tulbura.
Să fim, noi cu inimă curată, să-l iubim noi pe Dumnezeu şi pe sfinţii lui şi să ne rugăm cu simţire adâncă şi Dumnezeu, Maica Domnului şi sfinţii lui
Dumnezeu, invocaţi şi chemaţi vor veni să ne ajute oriunde ne vom găsi.
Să dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a rânduit ajutoare pe sfinţii Săi şi pe îngerii Săi şi că nu ne-a lăsat văduvi nici de dragostea Lui!
Să fim cinstitori de Dumnezeu şi de sfinţi şi nu vom rămâne lipsiţi de ajutor şi de cele bune!
Nimeni rugându-se nu se va păgubi, ci folos din asta va afla.
Să-i avem, mai întâi, pe sfinţi în inima noastră, în rugăciunea noastră, în simţirea noatră şi nu va mai fi nevoie să batem drumuri peste drumuri, ca să ne închinăm moaştelor lor, dar atunci când ne aflăm lângă moaştele sfinţilor să le sărutăm cu evlavie şi să le cinstim cum se cuvine!
Sfinţii sunt prezenţi în viaţa noastră, mai ales dacă purtăm numele unui sfânt, acela ne ocroteşte, chiar dacă, noi nevrednicii, nu-i aducem cinstirea cuvenită.
Mari taine sunt legate de prezenţa şi de lucrarea sfinţilor în lume.
Mari minuni săvârşesc sfinţii în lume.
Să-i avem la evlavie, să-i avem în cinstire pe sfinţi şi Dumnezeu se va milostivi spre noi, pentru asta!
Să nu-i uităm pe sfinţi, ca nici ei să nu uite de noi!
Să ştim că sfinţii sunt vii printre noi şi că mari minuni fac!
Să ne rugăm sfinţilor, ca şi ei să se roage pentru noi.
Sfinţilor ai lui Dumnezeu, rugaţi-vă lui Dumnezeu
pentru noi!

Maria Bâgiu (Viaţa şi minunile Sfântului Nectarie de la Eghina, tămăduitorul şi de minuni făcătorul)

FUNDAŢIA ORTODOX-CULTURALĂ

„MAICA SFÂNTĂ – BUCURIA NEAŞTEPTATĂ“

Braşov – str. Iuliu Maniu nr. 43
tel.: +40 268 478 686 • fax: +40 268 478 989
mobil: +40 744 622 033
e-mail: maria.bagiu@sincaveche.ro  maria.bagiu@fundatiaortodoxculturala.ro
www.sincaveche.ro • www.fundatiaortodoxculturala.ro
Cont BRD GSG:
lei: RO35BRDE080SV16516390800
euro: RO31BRDE080SV16516470800
usd: RO96BRDE080SV35745420800